Na czym polega rehabilitacja sportowa?

Uprawianie licznych dyscyplin sportowych czy też wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń fizycznych, na ogół wiąże się z przeciążeniem mięśni ciała, naderwaniem ścięgien, urazami lub kontuzjami które następnie prowadzą do rehabilitacji. O jej rodzaju, przebiegu, długości trwania i zakresie decydują lekarze ortopedzi, posiłkując się informacjami odnośnie doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz czasu, który jest wymagany do osiągniecia pełnej lub częściowej regeneracji. Wdrożenie odpowiedniej rehabilitacji jest bardzo ważnym elementem, który pozwala wrócić do zdrowia i sprawności fizycznej.

Czym jest rehabilitacja sportowa?

Rehabilitacja sportowa jest to proces leczenia, przyczyniający się do ustepowania dolegliwości bólowych powstałych na skutek doznanego uszkodzenia danych części ciała, a przede wszystkim umożliwiający powrót do częściowej lub pełnej sprawności fizycznej. W przypadku sportowców najważniejsze staje się jak najszybsze odzyskanie dotychczasowej sprawności. Warto zauważyć, że czynna rehabilitacja staje się obowiązkowa nie tylko po doznaniu urazu układu ruchowego, który nie wymaga operacji, ale również bezpośrednio po przeprowadzeniu danego zabiegu.

Rodzaje rehabilitacji sportowej

W świecie rehabilitacji sportowej wyróżnia się następujące rodzaje:

– kinezyterapię, czyli ćwiczenia usprawniające;

– elektroterapię przy wykorzystaniu energii elektrycznej do pobudzenia mięśni i nerwów, złagodzenia stanów zapalnych, bólu, pobudzenia ukrwienia tkanek oraz ich regeneracji;

– masaże lecznicze, czyli fale uderzeniowe przeprowadzane przy ostrodze piętowej, łokciach tenisisty, kolanach skoczka, wszelkiego rodzaju bólach barku, czy też ścięgna Achillesa;

– rehabilitacje ortopedyczną, neurologiczną, reumatologiczną i wiele innych. Dotyczą one problemów, związanych z układem mięśniowo szkieletowym, chorobami układu nerwowego oraz schorzeniami tkanki łącznej i stawów.

Cele rehabilitacji sportowej

Głównym celem rehabilitacji sportowej jest przede wszystkim postawienie lub potwierdzenie właściwej diagnostyki, zapobieganie powstaniu urazów, szybki oraz nieryzykowny powrót do aktywności fizycznej na skutek poniesionej kontuzji, a także znaczna poprawa wyników uzyskiwanych w sporcie poprzez udział w treningach.

Rehabilitant

O programie rehabilitacji

Jednym z najistotniejszych elementów prowadzenia rehabilitacji sportowej jest ustalenie prawidłowego programu pozwalającego osobie rehabilitowanej na powrót do działalności sportowej. W trakcie jego ustalania należy wziąć pod uwagę znajomość patofizjologii, etapów i okresów gojenia się uszkodzonych tkanek. Na tej podstawie dobiera się odpowiedni plan treningowy. Zawiera on ćwiczenia poprawiające wydolność mięśni, gibkość ciała, kontrolę nerwowo-mięśniową itd. Zazwyczaj taki trening składa się z 4 etapów:

– moment od urazu do uzyskania pełnego i mało bolesnego zakresu ruchu;

– przedstartowy albo średniozaawansowany, który wiąże się z wykonywaniem codziennych czynności oraz powolnego powrotu do wcześniej uprawianej dyscypliny sportowej;

– zaawansowany, kiedy to wykonuje się działania typowe dla danej dyscypliny;

– pełny powrót do uprawianego sportu, udział w całościowych planach treningowych.