Wszystko co musisz wiedzieć o rehabilitacji na NFZ

Rehabilitacja w warunkach domowych, stacjonarnych, na oddziałach dziennych i specjalne świadczenia przeznaczone dla dzieci w śpiączce.
Kolejnym rodzajem rehabilitacji są zabiegi fizjoterapeutyczne, które odbywają się w warunkach domowych. Skierowanie na taki rodzaj rehabilitacji może wystawić lekarz : chirurg ortopedyczny, chirurg urazowo-ortopedyczny, ortopeda i  traumatolog narządu ruchu, specjalista  rehabilitacji ogólnej i medycznej a także specjalista  rehabilitacji medycznej oraz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

Skierowanie podobnie jak w przypadku rehabilitacji ambulatoryjnej jest ważne 30 dni. Jest to czas na zapisanie się na zabiegi fizjoterapeutyczne z udziałem rehabilitanta, który będzie przeprowadzał z nami fizjoterapię w domu. Ten rodzaj rehabilitacji przeznaczony jest dla osób, które mają trudności z poruszaniem się i nie mogą o własnych siłach dotrzeć do miejsca, gdzie wykonywane są zabiegi. Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych przeznaczone są dla pacjentów z zaburzeniami funkcji ruchowych lub zaburzeniami takimi jak :

 • urazy kończyn dolnych trwające przez okres 6 miesięcy od momentu powstania urazu,
 • zapaleniem wielomięśniowym,
 • chorobą Parkinsona,
 • gózami mózgu,
 • zapaleniem stawów biodrowych i kolanowych,
 • pacjenci z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego;
 • osoby z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od zachorowania;
 • chorobami zwyrodnieniowymi,
 • zapaleniem wielomięśniowym,
 • rdzeniowym zanikiem mięśni,
 • osoby po wszczepieniu endoprotez  (do 6 miesięcy po operacji),W przypadku tej grupy pacjentów NFZ dofinansowuje do 80 dni zabiegowych w każdym roku. Podczas takiej rehabilitacji wykonywanych jest  do 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach , gdy pacjent wymaga dłuższej rehabilitacji w warunkach domowych taka rehabilitacja może zostać przedłużona. Decyzję o przedłużeniu rehabilitacji podejmuje dyrektor wojewódzkiego oddziału NFZ.Odbywa się to każdorazowo na wniosek lekarza kierującego na zabiegi.

  Rehabilitacja szpitalna przeznaczona jest dla pacjentów, których urazy są  poważne a dodatkowym wskazaniem jest to, gdy pacjenci wymagają stałej opieki medycznej. Ten rodzaj rehabilitacji dotyczy pacjentów, którzy doznali trwałych urazów a także osób po amputacji. Skierowanie na ten rodzaj rehabilitacji wystawia podobnie jak w pozostałych przypadkach lekarz: chirurg ortopedyczny, chirurg urazowo-ortopedycznych,ortopeda i traumatolog narządu ruchu, lekarz specjalista  rehabilitacji ogólnej i medycznej, lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

   

  Do skierowania dołączona powinna być szczegółowa dokumentacja medyczna dotycząca powstałych urazów potwierdzająca aktualny stan pacjenta. O kolejności przyjęcia pacjenta na rehabilitację w szpitalu decyduje lekarz – a  decyzję o tym podejmuje na podstawie wykonanych badań i szczegółowej analizy uzyskanych wyników oraz przedstawionej dokumentacji medycznej dotyczącej powstałych urazów. Taka rehabilitacja trwa od 3 do 6 tygodni, każdego dnia wykonywanych jest maksymalnie 5 zabiegów. O przedłużeniu czasu trwania rehabilitacji w szpitalu decyduje lekarz prowadzący, który konsultuję swoją decyzję z dyrektorem właściwego dla danego województwa oddziału NFZ.

  Następnym rodzajem rehabilitacji refundowanej przez NFZ jest rehabilitacja na oddziale dziennym. Ta rehabilitacja przeznaczona jest dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych. Podczas tej rehabilitacji pacjenci przychodzą codziennie na zajęcia rehabilitacyjne na oddział dzienny do szpitala wykonując takie same ćwiczenia jak podczas rehabilitacji szpitalnej. Po zabiegach pacjenci wracają do domu. W tej grupie znajdują się pacjenci po przebytych urazach narządu ruchu, pacjenci po operacjach, także Ci ze schorzeniami kardiologicznymi.

  Rehabilitacja w przypadku  leczenia dzieci ze śpiączką. Warunkiem zakwalifikowania pacjenta do leczenia jest udokumentowana ocena jego stanu klinicznego. Świadczenia dla dzieci ze śpiączką obejmują :

 • zabiegi pielęgniarskie,
 • porady lekarskie,
 • świadczenia z zakresu psychologii,
 • logopedii,
 • zabiegi fizjoterapeutyczne, 
  Czas przeznaczony na terapię dziecka jest indywidualnie określony przez lekarza a planowo nie powinien przekraczać 12 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do zakładu rehabilitacji leczniczej.