Co produkuje grasica w ciele człowieka?

Niewiele z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym jest grasica. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że natura wyposażyła nas w tak cenny narząd. Warto zdobyć choćby podstawowe informacje na ten temat. Czym jest grasica? Jakie pełni funkcje w organizmie ludzkim? Co produkuje?

 

Czym jest grasica i jakie pełni funkcje?

 

Grasica to gruczoł kluczowy w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Znajduje się on w śródpiersiu, za mostkiem. Warto wiedzieć o tym, że wielkość tego gruczołu ulega zmianie przez całe nasze życie i jest to normalne. Grasica największa jest u dwuletnich dzieci – waży wówczas ok. 15 gramów. Z kolei u osób starszych waga ta sięga już tylko 5 gramów. Oznacza to, że grasica stopniowo zanika wraz z wiekiem (nie zanika całkowicie), co jest jednym z wyjaśnień, dlaczego wraz z upływem stajemy się coraz mniej odporni na różnego rodzaju wirusy i bakterie. 

Grasica odpowiada m.in. za prawidłowe kształtowanie się tkanek limfatycznych, takich jak węzły chłonne czy też śledziona. Ma ona również znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie metabolizmu, zdolności rozrodcze, prawidłowy wzrost, a także ma zdolność do zapobiegania rozwojowi alergii. 

Grasica odpowiada również za produkcję limfocytów T, które wspomagają likwidację autoreaktywnych limfocytów, które mogłyby zaatakować zdrowe komórki własnego organizmu. Limfocyty T pozostawiają jedynie te limfocyty, które są zdolne do rozpoznawania własnych komórek. Gdy limfocyty dojrzeją, przedostają się do tkanek limfatycznych, by je zasiedlić. 

Grasica produkuje również szereg hormonów, takich jak:

  • tymozyna – odpowiada za przyspieszenie dojrzewania limfocytów T, pomaga w zwalczaniu chorób o podłożu autoimmunologicznym
  • tymulina – również wspiera dojrzewanie limfocytów T
  • tymopoetyna – wspiera dojrzewanie limfocytów T, zapobiega wystąpieniu miastemii.

 

Czym skutkuje niedobór hormonów grasicy?

 

Najczęstsze skutki niedoboru objawiają się poprzez spadek odporności, którego następstwem są częste infekcje. Przyczyną może być występowanie choroby takiej jak zespół DiGeorge’a, polegający na tym, że grasica może zanikać już na etapie życia płodowego. Skutkuje to niedoborem hormonów grasicy oraz nieprawidłowym rozwojem układu odpornościowego.wzmocnienie odporności suplementem diety

Tymozyna i jej zastosowanie w medycynie

 

Najlepiej znanym i najszerzej przebadanym hormonem grasicy jest tymozyna. Dzieli się ona na dwa główne typy: tymozyna α1 oraz tymozyna β4. Pierwszy typ odpowiada przede wszystkim za tworzenie limfocytów prekursorowych, zaś typ β4 ma nieco szersze zastosowanie. Odpowiada ona m.in. za:

  • kontrolę ekspresji genów
  • tworzenie naczyń krwionośnych
  • migracje komórek odpornościowych
  • podnoszenie poziomu przeżywalności komórek 
  • różnicowanie komórek macierzystych

O ile tymozyna typu β4 pełni w organizmie nieco więcej funkcji, o tyle to właśnie tymozyna typu α1 została znacznie doceniona w świecie medycyny. Wyniki badań pokazują, że jest ona skuteczna w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B i typu C. Szacuje się, że może skutecznie zwalczać również inne choroby, choćby takie jak mukowiscydoza, zapalenie płuc, ostry zespół oddechowy, gruźlica, zapalenie otrzewnej, wstrząs septyczny i wiele innych. 

Jak widać, znaczenie prawidłowego funkcjonowania grasicy w naszym organizmie jest wprost niebagatelne, jeśli tylko zależy nam na zachowaniu zdrowia. Czy istnieje możliwość uzupełniania niedoborów w produkcji hormonów grasicy w prosty sposób? Owszem, możemy wypróbować tymoterapię, polegająca na zażywaniu kapsułek, w których substancją aktywną jest wyciąg z grasicy, pozwalający na szybkie i skuteczne uzupełnienie braków. Terapia jest bezpieczna, nie powoduje skutków ubocznych, a plusem jest również to, że można ją stosować praktycznie w każdym wieku.