Czym jest medycyna holistyczna?

Medycyna holistyczna traktuje człowieka jako system naczyń połączonych, wzajemnie zależnego od siebie ciała i ducha. Hołdując przekonaniu, że natura zawsze ma rację, wyznaje pogląd, iż nie można być częściowo chorym, lub częściowo zdrowym, tak jak nie można mieć jednej nogi w gorącej wodzie a drugiej w zimnej i twierdzić, że się stoi w letniej… Choroba jednego z narządów informuje, że zagrożone są inne, gdyż wszystkie układy ludzkiego ciała muszą ze sobą współpracować, aby działać sprawnie. Choroba i zdrowie fizyczne jest tu ściśle połączone z kondycją psychiczną i rozwojem własnej duchowości. Powiedzenie „W zdrowym ciele, zdrowy duch” nabiera tu również odwróconej mądrości „W zdrowym duchu, zdrowe ciało”.

Zalecenia medycyny holistycznej są adresowane do wszystkich, którzy w dobrej kondycji chcą przeżyć wszystkie swoje dni, ze szczególnym uwzględnieniem osób przewlekle chorych. W ostatnich latach obserwuje się powrót do założeń medycyny holistycznej, głównie spowodowany rozczarowaniem wobec konwencjonalnych metod leczenia, wzrostem alergii, chorób układu odpornościowego i szybkim tempem życia. Część metod medycyny holistycznej, jak na przykład akupunktura, jest stosowana od wieków, inne powstały stosunkowo niedawno (m.in. homeopatia).

Medycyna holistyczna nie powinna walczyć z medycyną konwencjonalną, lecz starać się ją uzupełniać i wzmacniać konwencjonalne metody leczenia. Do największych niebezpieczeństw zagrażających dobremu zdrowiu, uważa się przewlekły stres wynikający ze współczesnego trybu życia, brak dbałości o rozwój duchowy, obniżoną wartość spożywanych pokarmów przy coraz wyższym spożyciu produktów farmakologicznych, przede wszystkim syntetycznych suplementów diety.

Wśród autorytetów medycznych znajdziemy wielu zwolenników jak i przeciwników medycyny holistycznej. Argumenty stron są bardzo różne, w zależności od metod leczenia (homeopatia – leczenie zdynamizowanymi roztworami wodnymi, hipnoterapia – leczenie hipnozą, urynoterapia – leczenie moczem itd.). Nie budzi jednak wątpliwości wartość zharmonizowania ciała z duchem, dążenie do naturalnej równowagi, higieny psychicznej, niwelowania stresu, napięć i usuwania toksyn za pomącą masażu i aromaterapii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.