Kiedy stajesz się alkoholikiem?

Alkoholizm jest chroniczną, postępującą chorobą, u której podstaw leży nadmierne spożycie alkoholu. Osoba chora, określana mianem alkoholika, doświadcza uzależnienia od alkoholu zarówno na płaszczyźnie psychicznej, jak i fizycznej. Nie jest ona w stanie kontrolować swojego spożycia ani towarzyszących mu zachowań. Do charakterystycznych objawów alkoholizmu zaliczają się przede wszystkim poczucie głodu, rozumiane jako ciągła potrzeba sięgania po alkohol, oraz zespół abstynencyjny, zwany także odstawiennym, będący zbiorem nieprzyjemnych dolegliwości występujących na skutek zaprzestania picia, takich jak bóle i zawroty głowy, mdłości i drżenie kończyn. 

Dlaczego ludzie uzależniają się od alkoholu?

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie popadają w alkoholizm. Wiele osób, które uzależniły się od alkoholu, pierwotnie sięgnęło po używkę z ciekawości, do towarzystwa lub w celu zabicia nudy. Do najczęściej wymienianych powodów popadnięcia w nałóg należą jednak:

 • próby ucieczki od problemów i oderwania się od rzeczywistości, 
 • nieumiejętne próby radzenia sobie ze stresem wywołanym problemami w życiu prywatnym i zawodowym, 
 • niemożność poradzenia sobie z presją otoczenia. 

Alkoholizm jest w dużej mierze konsekwencją problemów, z jakimi zmaga się współczesny człowiek nienadążający za szybkim tempem życia w XXI wieku. 

Kiedy okazjonalne picie staje się alkoholizmem?

Granica między okazjonalnym piciem a uzależnieniem jest niezwykle cienka. Jak poznać, czy to wciąż niewinna rozrywka, czy początek problemu? Wskazywać na to mogą towarzyszące piciu postawy i zachowania. O alkoholizmie świadczą: 

 • natrętne myśli o piciu alkoholu,
 • złe samopoczucie w wypadku braku możliwości spożycia alkoholu,
 • nieumiejętność odmówienia drinka, 
 • brak kontroli nad ilością spożytego alkoholu, 
 • wyraźnie rosnąca lub malejąca tolerancja na alkohol, 
 • brak pomysłów na spędzanie wolnego czasu w sposób niezakładający picia alkoholu, 
 • zaniżanie ilości spożytego alkoholu w rozmowach z innymi osobami,
 • zaniedbywanie obowiązków służbowych i domowych na rzecz picia alkoholu. 

Konsekwencje alkoholizmu 

Alkoholizm ma poważne konsekwencje zarówno dla osoby pijącej, jak i dla jej otoczenia. Powoduje różnorodne choroby i schorzenia, przede wszystkim: 

 • choroby wątroby, głównie, stłuszczenie, zapalenie oraz marskość tego organu,
 • zapalenie trzustki,
 • choroby układu trawiennego, takie jak uszkodzenie śluzówki żołądka oraz refluks żołądkowo-przełykowy, 
 • schorzenia układu krążenia, między innymi nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatie oraz zaburzenia rytmu serca, 
 • uszkodzenia układu nerwowego,
 • zaburzenia ośrodka pamięci, 
 • zaburzenia czynności seksualnych, 
 • podwyższone ryzyko infekcji wirusowych i bakteryjnych, 
 • podwyższone ryzyko zachorowań na nowotwory.

Uzależnienie od alkoholu ma również poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego. Może powodować takie choroby i zaburzenia, jak: 

 • depresja, 
 • zaburzenia lękowe, 
 • bezsenność, 
 • epizody psychotyczne, 
 • paranoja,
 • majaki,
 • halucynacje. 

U alkoholików często dochodzi również do zachowań autoagresywnych oraz myśli samobójczych. Wśród konsekwencji uzależnienia od alkoholu należy ponadto wymienić problemy związane z życiem społecznym – konflikty w domu i miejscu pracy, zdrady, zerwanie relacji międzyludzkich, problemy finansowe, a także przemoc domowa i inne konflikty z prawem. 

Leczenie alkoholizmu

Osoby uzależnione od alkoholu powinny zgłosić się do ośrodka leczenia uzależnień w celu wyjścia z nałogu i rozpoczęcia nowego, zdrowszego życia. Placówki tego typu oferują detoks i profesjonalny odwyk alkoholowy, podczas którego alkoholicy uczestniczą w indywidualnych i grupowych sesjach psychoterapeutycznych, zapoznając się z mechanizmami rządzącymi uzależnieniem i ucząc się życia w trzeźwości. Terapię uzależnień dla mieszkańców Kielc prowadzi profesjonalny Ośrodek Terapii i Leczenia Uzależnień FreeDom, zapewniający wsparcie wykwalifikowanych lekarzy i terapeutów oraz przyjazną atmosferę. 

Jak namówić alkoholika na terapię?

Decyzja o podjęciu terapii uzależnienia należy w pełni do osoby zmagającej się z nałogiem. Wyłącznie dobrowolna rezygnacja z alkoholu i chęć życia w trzeźwości dają szansę na powodzenie leczenia alkoholizmu. Bliscy nie mogą więc zmusić chorego do rozpoczęcia terapii, są jednak w stanie przekonać go, by zdecydował się na podjęcie walki z uzależnieniem. W tym celu powinni oni okazać alkoholikowi wsparcie i sprawić, że będzie się czuł akceptowalny niezależnie od swojej choroby. Istotne jest, by rodzina i bliscy uzależnionej osoby przedstawili swoje intencje w czasie szczerej rozmowy. W sytuacji, gdy alkoholik nie zdaje sobie sprawy z posiadanego problemu, konieczne może być ukazanie mu skutków podejmowanych przez niego pod wpływem nałogu działań.