Lekarz medycyny sportowej i jego zadania

Lekarz medycyny sportowej a kwestie formalne zawarte w rozporządzeniach Ministra zdrowia.

Wszystkie formalne kryteria dotyczące wydawania orzeczeń uprawniających do uprawiania określonej dziedziny sportu zamieszczone są w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 23 marca 2009r. (Dz.U.2009 mr 58 poz. 483)
a także w kolejnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. (Dz.U.2011 nr 88 poz. 500)

 

Jak przebiega wizyta u lekarza medycyny sportu i jak  się do niej przygotować ?

Wizyta  u lekarza medycyny sportowej może być refundowana przez NFZ a odbywa się po przedstawieniu skierowania od lekarza POZ
Aby umówić się na wizytę trzeba mieć aktualne skierowanie i zarejestrować się w wybranej poradni w której taki lekarz przyjmuje.

Skierowanie ważne jest przez 14 dni w tym czasie należy zgłosić się do poradni  medycyny sportowej i zapisać się na listę oczekujących.
Podczas pierwszej wizyty u lekarza medycyny sportowej należy posiadać następujące dokumenty: legitymację szkolną lub dowolny dokument z aktualną fotografią. dokumentację medyczną dotyczącą leczenia po przebytych urazach, kontuzjach oraz poradach lekarzy specjalistów z którymi konsultowaliśmy wcześniej nasze samopoczucie wypełniony formularz padania podmiotowego oraz oświadczenie dotyczące badania, które wypełnia się w poradni przed pierwszą wizytą lekarz może zlecić nam badanie moczu, do tego celu warto zakupić wcześniej specjalny pojemnik w aptece i dostarczyć próbkę w dniu badania podczas konsultacji lekarz może także skierować nas na wykonanie morfologii dlatego pacjent 3 godziny przed badaniem powinien nie jeść posiłków.

Na badania warto dostarczyć lekarzowi wyniki badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat. Badanie RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa – w przypadku osób zajmujących się  podnoszeniem ciężarów. Badanie RTG odcinka szyjnego kręgosłupa dotyczy to sportowców, którzy uprawiają takie dyscypliny jak:j udo, zapasy. Badanie EEG z konsultacją neurologiczną – dotyczy osób uprawiających wszystkie sporty walki.  W przypadku osób zajmujących się strzelectwem sportowym i kandydatów do klas wojskowych dodatkowo wymagany będzie audiogram.

Pacjenci do 16 roku życia zgłaszają się na konsultację z jednym z rodziców lub osobą pełniącą rolę opiekuna prawnego bądź pełnoletnim opiekunem posiadającym pisemne upoważnienie rodziców. Z kolei pacjenci od 16 do 18 roku życia muszą przenieść kartę do badania podpisaną przez rodziców.
Konsultacje u lekarza medycyny sportowej mogą odbywać się także w gabinetach prywatnych a szczegóły dotyczące możliwości zarejestrowania znajdują się na ogólnodostępnych portalach internetowych, które umożliwiają rezerwację wizyty praktycznie jednym kliknięciem.