Odpowiedzialność lekarza – jak radzić sobie ze stresem?

Praca lekarza jest niezwykle wymagająca i obciążona dużym ryzykiem zawodowym, a więc i stresem związanym z wykonywaniem codziennych czynności zawodowych. Opieka nad pacjentami, operacje, dokumentacja medyczna, czy okazywanie wsparcia dla pacjentów i ich rodzin, mogą mocno odciskać się na psychice lekarza, choć sami pacjenci często zdają się wykazywać zbyt mało zrozumienia dla tego wymagającego zawodu. Odpowiedzialność lekarza i związany z wykonywaniem zawodu stres nie zawsze łatwo złagodzić. Jak sobie z nimi radzić?

Stres w pracy lekarza – powszechny, choć nierozumiany problem

Lekarze spędzają na edukacji wiele lat zanim będą w stanie samodzielnie wykonywać swój zawód. Opieka nad pacjentami wymaga ogromnej wiedzy, umiejętności, analitycznego myślenia i dynamiki pracy, a w wielu przypadkach także zdolności do podejmowania bardzo trudnych decyzji w krótkim czasie. Wśród ważnych cech lekarza nie można zapomnieć także o skuteczności i precyzji każdego działania, efektywnej komunikacji czy umiejętności wyjaśniania trudnych pojęć prostym językiem. Lekarz nie może też nigdy pozostać w tyle – ciągłe aktualizowanie wiedzy na temat nowości w obszarze medycyny i jego specjalizacji będzie niezbędne, jeśli lekarz ma zapewnić pacjentowi najlepszą opiekę. Tak duży nakład obowiązków musi wiązać się ze stresem.

Lekarze często spotykają się z niezrozumieniem pacjentów, bo choć wiele osób ma świadomość ogromu pracy, jaką wykonują lekarze, czas poświęcony na pojedynczego pacjenta jest zwykle zbyt krótki, a pacjentów przypadających na jednego specjalistę zbyt wielu. Sytuacje takie prowadzą w konsekwencji do pracy przez wiele godzin dziennie i dużych przeciążeń fizycznych, co dodatkowo przekłada się na poziom odczuwanego stresu. Zmęczony lekarz jest bardziej świadomy możliwości popełnienia błędu przez moment nieuwagi, a o to będąc zmęczonym nie jest trudno. Świadomość, że jeden fałszywy ruch skalpela, błędna zmiana dawki leku lub pomyłka w diagnozie może zdecydować o życiu bądź śmierci człowieka, to ryzyko zawodowe lekarza, ale i odpowiedzialność, z którą musi sobie poradzić.

Praca lekarza to jeden z najbardziej stresujących zawodów na świecie

Lekarze narażeni są na stres nie tylko z powodu ryzyka zawodowego i możliwości popełnienia ważących błędów. Niezadowoleni pacjenci, odpowiedzialność za ludzkie życie i przemęczenie fizyczne mogą doprowadzić do psychicznego zmęczenia i życia w ciągłym stresie, które niczym błędne koło prowadzą do większego ryzyka popełnienia błędu. Dodatkowym utrudnieniem są wielogodzinne dyżury, które często z powodu nagłych wypadków czy ważnych operacji mogą nie kończyć się zgodnie z zaplanowanym czasem. Lekarz jest oczywiście zawsze skupiony na pomocy pacjentom, choć nie powinien zapominać w tym o opiece nad sobą.

prawo medyczne

W kwestii narastającego stresu w zawodzie pacjentów nie pomagają sami pacjenci, którzy zdają się nie wyrażać zrozumienia i szacunku do lekarzy, często psując ich reputację zawodową przez błędy, na które ci mogli nie mieć bezpośredniego wpływu. Problemem bywa zbyt krótki czas poświęcony na jednego pacjenta, poczucie braku zrozumienia problemu ze strony specjalisty czy niezadowalające wyniki, które przedłużają uzyskanie diagnozy i mogą sprawiać wrażenie, że lekarz nie stara się wystarczająco dobrze. Każdego dnia do sądu trafiają przypadki zaskarżenia lekarzy przez pacjentów i choć poszkodowani często mają rację, starając się uzyskać odszkodowanie za wyrządzone szkody, ich myślenie nie zawsze jest słuszne, a sam fakt niezadowolenia i podjęcia oficjalnych kroków jest dla lekarza ogromnym stresem. Jak się przed tym bronić?

Wsparcie kancelarii adwokackiej dla lekarzy

Kancelarie adwokackie specjalizujące się w prawie medycznym mogą służyć pomocą w wielu aspektach związanych z prowadzeniem działalności w obrębie medycyny. Dzięki specjalizacji w bardzo konkretnej dziedzinie, adwokaci medyczni potrafią doskonale interpretować obowiązujące przepisy, regulacje i zapisy, dbając o dobro poszkodowanych, którymi często są sami lekarze. Kancelarie adwokackie prawa medycznego nie obsługują wyłącznie pacjentów chcących wytoczyć sprawę o błąd medyczny, który spowodował uszczerbek na zdrowiu, ale też lekarzy, którzy zostali o taki błąd niesłusznie posądzeni. Prawnik może w szczególności pomóc w postępowaniach cywilnych i karnych oraz zadbać o ochronę dóbr osobistych lekarzy, reprezentując ich w postępowaniach.