Czym jest odwyk narkotykowy?

Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków, to poważna choroba, na którą może zapaść każda osoba eksperymentująca z przyjmowaniem różnego rodzaju środków odurzających. Mimo tego, iż narkomania jest czymś coraz powszechniejszym i znanym, to świadomość społeczna dotycząca negatywnych skutków uzależnienia od narkotyków jest wciąż dość niewielka. Warto zdać sobie sprawę z tego, że nieleczone uzależnienie od narkotyków jest schorzeniem postępującym i może doprowadzić nie tylko do wyniszczenia organizmu, ale w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Po czym poznać, że dana osoba ma problem z narkotykami? Jednym z pierwszych sygnałów ostrzegawczych uzależnienia od środków odurzających może być zmiana stylu bycia, ubierania się oraz znajomych i otoczenia. Z takimi transformacjami oczywiście mogą wiązać się także inne problemy, takie jak chociażby izolacja od rodziny, problemy w szkole bądź pracy, zaniedbywanie codziennych obowiązków, nagłe wyjścia z domu, unikanie społeczeństwa, wydawanie dużych sum pieniędzy, zadłużenie, zmiana systemu wartości czy oddalenie psychiczne.

Warto pamiętać, że do wyżej wspomnianych objawów narkomanii, mogą również dołączyć symptomy natury somatycznej uzależnienia od narkotyków. Osoby przyjmujące środki odurzające często cierpią z powodu nagłego spadku masy ciała, apatii, bezsenności, nagłych wybuchów agresji, zdarza się, że narzekają psychozy i różnego rodzaju lęki.

Leczenie osób uzależnionych od narkotyków jest długim i skomplikowanym procesem.

Proces ten obejmuje kilka sfer: fizyczną, psychiczną, moralną oraz społeczną. Jednym z pierwszych i najważniejszych etapów kompleksowego leczenia narkomanii jest odtrucie organizmu (detoks), które ma na celu wyeliminowanie toksycznych substancji oraz przywrócenie utraconej na skutek nałogu równowagi – organizm musi wrócić do prawidłowego funkcjonowania.

Leczenie narkomanii, by mogło przynieść właściwe efekty, powinno odbywać się w ośrodku spełniającym określone wymogi. Wynika to między innymi z faktu, że tak zwany głód narkotykowy (zespół abstynencyjny) jest na tyle silnym odczuciem, że poradzenie sobie z nim indywidulanie jest właściwie niemożliwe. Tylko pomoc doświadczonych specjalistów, nadzór lekarski oraz odpowiednie warunki są do tego odpowiednie i tylko wtedy można osiągnąć preferowane rezultaty.

Odwyk narkotykowy przeprowadzany w specjalistycznym ośrodku leczenia narkomanii i innych uzależnień, odbywa się pod ścisłym nadzorem lekarskim.

Odwyk jest jednocześnie wstępem do dalszej terapii, która umożliwia pacjentowi powrócić do sprawności fizycznej i psychicznej. Po odtruciu organizmu możliwe jest dobranie odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego – może to być terapia indywidualna bądź grupowa. Dobre efekty w leczeniu uzależnienia od narkotyków przynoszą również różne formy psychoedukacji. Każdy uzależniony może borykać się z innymi problemami, dlatego ważne jest, by indywidualnie dopasować do niego leczenie i drogę do odzyskania kontroli nad sobą. Powrót do zdrowia za każdym razem może wyglądać inaczej.


Wpis powstał przy współpracy z kliniką Pogotowie Alkoholowe z Warszawy: http://www.pogotowie-alkoholowe.pl.