Spór z pacjentem a prawa lekarza – gdzie zgłosić się o pomoc?

Lekarz oskarżony o popełnienie błędu medycznego często nie wie, jak właściwie powinien się bronić i jakie przysługują mu prawa. Warto zatem wiedzieć o tym, że oskarżenie pacjenta często nie jest uzasadnione, a samo wystosowanie oskarżenia nie oznacza wcale wyroku. Co zatem warto zrobić i gdzie się udać, by uzyskać jak najszybszą i najlepszą pomoc?

Kiedy najczęściej pada oskarżenie o błąd medyczny?

Jest to dosyć zawiła kwestia, jednak błąd medyczny w najbardziej ogólnej definicji określa się jako postępowanie sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje błędów:

 

  • Diagnostyczny – gdy lekarz nie wykrywa istniejącej choroby lub stawia diagnozę o chorobie w danym przypadku niewystępującej.
  • Organizacyjnyniewłaściwe funkcjonowanie placówki, w której pracuje pozwany lekarz.
  • Terapeutycznydochodzi do niego w przypadku niewłaściwego doboru metod leczenia lub nieodpowiedniego wykonywania zabiegów.

 

Do oskarżeń dochodzi również w przypadku nieudzielenia wystarczających informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.

Prawa lekarza w przypadku oskarżenia – prawo medyczne

Lekarz oskarżony nie staje się od razu lekarzem skazanym i nadal przysługują mu liczne prawa, dzięki którym będzie mógł wykazać swoją niewinność, jeśli tylko są ku temu podstawy. Poniżej wykaz praw, jakie przysługują lekarzowi, przeciwko któremu wpłynął pozew do sądu:

 

  • Prawo do adwokata. Jest to pierwsza i najważniejsza rzecz, o jaką należy zadbać w przypadku oskarżenia. Warto skorzystać z usług wykwalifikowanego prawnika prawa medycznego, który na każdym etapie postępowania udzieli fachowej porady, będzie brał czynny udział w inicjowaniu dalszego postępowania dowodowego, a także będzie udzielał się w innych czynnościach procesowych, takich jak przesłuchiwanie świadków. Co więcej, wsparcie profesjonalisty pomoże w zniwelowaniu poziomu stresu i zapewni poczucie wsparcia oraz szansy na wygranie sprawy.  
  • Prawo do przedłożenia dowodów. Lekarz nie ma obowiązku tego robić, jednak jest to znaczną pomocą w udowodnieniu swojej racji. Pozwany ma prawo m.in. ubiegać się o przedłożenie dokumentacji medycznej pozywającego pacjenta lub też dopuszczania jako dowodu opinii biegłego.
  • Prawo do odmowy składania wyjaśnień. Prawdopodobnie nie zadziała to na korzyść pozwanego lekarza, lecz nadal ma on prawo odmówić odpowiedzi na zadawane mu pytanie. Ma też prawo do składania wyjaśnień, co oznacza, że niedopuszczenie oskarżonego do głosu stanowi poważne naruszenie jego praw.sprawa medyczna
  • Lekarz także ma prawo zadawać pytania biegłym lub świadkom. Może to robić w konsultacji z broniącym go prawnikiem lub samodzielnie. Chodzi o możliwość rozmowy z osobami posiadającymi wiedzę specjalistyczną, do której można się odnosić w toku sprawy. 
  • Prawo do wglądu w dokumentację. Sprawdzanie na bieżąco dokumentacji pozwala na ustalenie, czy sprawa jest prowadzona w należyty sposób i czy nie dochodzi do naruszenia praw osoby oskarżonej. Znajomość dokumentacji pozwala także skutecznie ustalić tzw. linię obrony, a to bardzo istotne w dalszym rozwoju sprawy.
  • Prawo do apelacji. Odwołanie się od niekorzystnego wyroku pozwala na określenie, czy postępowanie zostało przeprowadzone w należyty sposób i czy wydane wyroki na pewno były właściwe.

 

Oskarżenia o błąd medyczny – dlaczego warto reagować jak najszybciej z pomocą adwokata prawa medycznego?

Szybka reakcja pozwala na zakończenie sprawy, nawet zanim jeszcze na dobre się ona rozpocznie. Prawo dopuszcza obecność obrońcy na każdym etapie procesu, dlatego też nawet początkowe przesłuchania mogą zakończyć się umorzeniem sprawy, jeśli tylko z fachową pomocą uda się udowodnić, że do błędu nie doszło lub że wina nie leży po stronie lekarza. Co więcej, warto jak najszybciej rozstrzygać takie sprawy ze względu na reputację lekarza – wiele osób nie zawraca sobie głowy szczegółami sporu. Większości pacjentów wystarczy sam fakt postawienia lekarza przed sądem. To, czy wygrał sprawę, czy też przegrał, nie zajmuje uwagi większości. Dlatego tez sprawa w sadzie, niezależnie od jej wyniku, może być mocno rujnująca dla dalszej kariery zawodowej lekarza.

Dużym powodzeniem wśród poszkodowanych cieszy się Kancelaria Adwokacka Wegner Kostka, w której klienci mogą liczyć na pełną dyskrecję i pomoc doświadczonych adwokatów prawa medycznego, co pomoże w sprawniejszym rozwiązaniu problemu, bez narażania lekarza na utratę reputacji.