Wszystko co musisz wiedzieć o rehabilitacji

Zabiegi rehabilitacyjne mają na celu pomóc pacjentom we wróceniu do codziennych aktywności, niwelują dolegliwości bólowe oraz wzmacniają organizm poprzez ćwiczenie odpowiednich partii mięśni. Co warto wiedzieć o rehabilitacji?

Jak wygląda rehabilitacja na fundusz zdrowia?

Skierowanie w ramach NFZ może wystawić: chirurg ortopedyczny, chirurg urazowo-ortopedyczny, ortopeda i  traumatolog narządu ruchu, specjalista  rehabilitacji ogólnej i medycznej a także specjalista  rehabilitacji medycznej oraz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

Skierowanie jest ważne 30 dni – zarówno w przypadku rehabilitacji ambulatoryjnej, jak i w domu. Jest to czas na zapisanie się na zabiegi fizjoterapeutyczne z udziałem rehabilitanta, który będzie przeprowadzał z nami fizjoterapię w domu. Ten rodzaj rehabilitacji przeznaczony jest dla osób, które mają trudności z poruszaniem się i nie mogą o własnych siłach dotrzeć do miejsca, gdzie wykonywane są zabiegi.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych przeznaczone są dla pacjentów z zaburzeniami funkcji ruchowych lub zaburzeniami takimi jak :

 • urazy kończyn dolnych trwające przez okres 6 miesięcy od momentu powstania urazu,
 • zapaleniem wielomięśniowym,
 • chorobą Parkinsona,
 • guzami mózgu,
 • zapaleniem stawów biodrowych i kolanowych,
 • pacjenci z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego;
 • osoby z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od zachorowania;
 • chorobami zwyrodnieniowymi,
 • zapaleniem wielomięśniowym,
 • rdzeniowym zanikiem mięśni,
 • osoby po wszczepieniu endoprotez  (do 6 miesięcy po operacji.

W przypadku tej ostatniej grupy pacjentów NFZ dofinansowuje do 80 dni zabiegowych w każdym roku. Podczas takiej rehabilitacji wykonywanych jest  do 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach , gdy pacjent wymaga dłuższej rehabilitacji w warunkach domowych taka rehabilitacja może zostać przedłużona. Decyzję o przedłużeniu rehabilitacji podejmuje dyrektor wojewódzkiego oddziału NFZ. Odbywa się to każdorazowo na wniosek lekarza kierującego na zabiegi.

Kiedy rehabilitacja w domu jest niemożliwa?

Rehabilitacja szpitalna przeznaczona jest dla pacjentów, których urazy są  poważne a dodatkowym wskazaniem jest to, gdy pacjenci wymagają stałej opieki medycznej. Ten rodzaj rehabilitacji dotyczy pacjentów, którzy doznali trwałych urazów a także osób po amputacji. Skierowania wystawią specjaliści wymieni wyżej.

Do skierowania dołączona powinna być szczegółowa dokumentacja medyczna dotycząca powstałych urazów potwierdzająca aktualny stan pacjenta. O kolejności przyjęcia pacjenta na rehabilitację w szpitalu decyduje lekarz – a  decyzję o tym podejmuje na podstawie wykonanych badań i szczegółowej analizy uzyskanych wyników oraz przedstawionej dokumentacji medycznej dotyczącej powstałych urazów.

Taka rehabilitacja trwa od 3 do 6 tygodni, każdego dnia wykonywanych jest maksymalnie 5 zabiegów. O przedłużeniu czasu trwania rehabilitacji w szpitalu decyduje lekarz prowadzący, który konsultuję swoją decyzję z dyrektorem właściwego dla danego województwa oddziału NFZ.

Następnym rodzajem rehabilitacji refundowanej przez NFZ jest rehabilitacja na oddziale dziennym. Ta rehabilitacja przeznaczona jest dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych. Podczas tej rehabilitacji pacjenci przychodzą codziennie na zajęcia rehabilitacyjne na oddział dzienny do szpitala wykonując takie same ćwiczenia jak podczas rehabilitacji szpitalnej. Po zabiegach pacjenci wracają do domu. W tej grupie znajdują się pacjenci po przebytych urazach narządu ruchu, pacjenci po operacjach, także ci ze schorzeniami kardiologicznymi.

poradnia rehabilitacyjna wrocław
źródło: Poradnia rehabilitacyjna MediAid Care Wrocław

Specjalistyczna rehabilitacja w Centrum Ortopedycznym

Co jeśli pacjent wymaga natychmiastowej pomocy i chce uzyskać ją u wybranego specjalisty? Oczywiście może skorzystać w miarę swoich możliwości z prywatnej opieki zdrowotnej. Poradnie ortopedyczne i centra rehabilitacji ruchowej oferują szeroki wachlarz usług, liczne rodzaje zabiegów oraz wysokiej jakości sprzęt. Poradnia rehabilitacyjna to miejsce, w którym można skorzystać m.in. z następujących metod:

 • krioterapia igłowa
 • elektroterapia, prądy TENS
 • galwanizacja
 • pole magnetyczne i ultradźwięki
 • laseroterapia, czyli światłolecznictwo
 • masaż limfatyczny

Oczywiście zakres usług może być znacznie szerszy, a o rodzaju wybranej metody decyduje lekarz kierujący na rehabilitację.