Pielęgniarka domowa – długoterminowa opieka nad pacjentem

Zawód pielęgniarki domowej cieszy się coraz większą popularnością szczególnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pacjentami pooperacyjnymi, przewlekle chorymi a także takimi, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie.

Kiedy potrzebna jest pomoc?

Długoterminowa opieka pielęgniarki domowej jest ważna szczególnie w przypadku osób starszych, które są zależne od innych a ich wiek lub samopoczucie nie pozwala na wykonywanie czynności życiowych sprawnie.
Zawód pielęgniarki domowej wiąże się często z różnymi zabiegami, które wykonywane są w domu pacjenta, a których inna osoba nie może wykonać. Do tych zabiegów zaliczamy podstawowe zabiegi pielęgnacyjno-medyczne jak również zabiegi specjalistyczne takie jak: wykonywanie iniekcji, zdejmowanie szwów pooperacyjnych, zmiany opatrunków, stawianie baniek, podłączanie kroplówek a także inne zabiegi medyczne zalecone przez lekarza.

Osoby samotne

Szczególne znaczenie roli pielęgniarki domowej odczuwają pacjenci, którzy żyją samotnie. W ich codziennym życiu wizyta pielęgniarki domowej jest gwarancją tego, że są w dobrych rękach. Ponadto wielokrotnie taka wizyta pozwala pacjentowi na poprawę samopoczucia i pełni funkcję terapeutyczną. Często sama rozmowa z pacjentem daje bardzo dobre rezultaty ponieważ pacjent może podzielić się z kimś swoimi problemami a także opowiedzieć o swoich dolegliwościach. Pacjent podczas wizyty domowej osoby reprezentującej personel medyczny czuje się pewnie i bezpiecznie ponieważ może skonsultować swój stan zdrowia z kimś kto posiada wiedzę medyczną i doświadczenie w zapobieganiu niektórym dolegliwością z którymi zmaga się na co dzień.

Dla kogo pomoc pielęgniarki?

pielęgniarka - zastrzykWarto wspomnieć o tym – jakie kryteria formalne trzeba spełnić aby móc starać się o wizyty domowe pielęgniarki ? Aby skorzystać z długoterminowej opieki pielęgniarki w domu należy posiadać skierowanie od lekarza POZ, lekarza prowadzącego lub od lekarza z poradni specjalistycznej. Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pacjent, który jest zainteresowany skorzystaniem z usług pielęgniarki domowej powinien posiadać kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką domową – długoterminową . Na podstawie stanu zdrowia pacjenta lekarz i pielęgniarka podejmują decyzję dotyczącą tego czy pacjent wymaga pomocy ze strony pielęgniarki domowej.

Dokumenty potrzebne pacjentowi do skorzystania z długoterminowej opieki pielęgniarki domowej:

  •  skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  • karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką domową (długoterminową)
  • pisemna zgoda pacjenta lub jego rodziny na korzystanie z usług pielęgniarki domowej. W przypadku gdy opieka dotyczy dzieci niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych

Skompletowane dokumenty należy złożyć w placówkach medycznych świadczących pielęgniarską opiekę domową lub w gabinetach pielęgniarek domowych , indywidualnych gabinetach pielęgniarek opieki długoterminowej bądź gabinetach grupowych praktyk pielęgniarek.
Ponadto dokumenty można złożyć w centrach opieki domowej, centrach pielęgnacji Caritas, lokalnych placówkach NZOZ i gminnych Ośrodkach Zdrowia.

Jakie zabiegi pacjent ma zagwarantowane w ramach pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej?

W ramach długoterminowej opieki domowej pacjent ma możliwość korzystania z następujących usług:

  •  zabiegów pielęgnacyjnych zalecanych przez lekarza prowadzącego
  • porad dotyczących rozwiązywania problemów związanych z samodzielną egzystencją w warunkach domowych
  • pomocy w otrzymaniu sprzętu medycznego i sprzętu do rehabilitacji potrzebnego do przeprowadzenia właściwej rehabilitacji w domu
  • przygotowaniu pacjenta i członków jego rodziny do samodzielnego wykonywania zabiegów pielęgnacyjno – medycznych w domu

Jak często i w jakich godzinach i w jakich przypadkach pacjent może skorzystać z wizyty pielęgniarki domowej?

Ogólnie z usług pielęgniarki domowej pacjent może skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.Ilość godzin przeznaczonych dla każdego pacjenta jest ustalana indywidulanie przez lekarza prowadzącego a później kolejno po każdej wizycie przez pielęgniarkę. Niektóre wizyty w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się w soboty i w dni wolne od pracy. Jednak jest to tylko wtedy, gdy pacjent rzeczywiście wymaga takiej opieki ze strony pielęgniarki.

Czy wizyta pielęgniarki domowej jest odpłatna?

Wizyta sprawowana przez pielęgniarkę w domu pacjenta ubezpieczonego jest wizytą bezpłatną.
Wyjątek stanowią pacjenci,którzy uzyskują powyżej 40 punktów w skali Barthel wówczas NFZ wstrzymuje finansowanie opieki pielęgniarskiej za kolejny miesiąc.Warto zatem nie przekraczać limitu narzuconych przez NFZ wizyt i planować je tak, aby zmieścić się w ramach proponowanego pakietu świadczeń.


W Krakowie po pomoc pielęgniarki można zgłosić się do doświadczonej specjalistki: http://www.pielegniarka.krakow.pl/.